Tomat Tito

Oleh: Erna Listiani
Penulis Buku: Rina Harwati Sikirit
Ilustrator: Faizal Usamah
Penerbit: UNICEF

More Audio Book

Oleh: Dwiati Nirvana
Penulis Buku: Bich Khoa
Ilustrator: Bich Khoa
Penerbit: Let’s Read
Audiobook “Memandikan Boneka Unta” Gemari Baca | Let’s Read
Oleh: Rezky Amira Sekaton
Penulis Buku: Jennie Hamlin, Ani Kartikasari
Ilustrator: Hannah Kotynski
Penerbit: Yayasan Tunas Aksara
Oleh: Alia Febriana
Penulis Buku: Sofia Natalia Zebua
Ilustrator: Stephanie Valentine
Penerbit: The Asia Foundation – Let’s Read
Audio Book “Tunggu Aku!” Gemari Baca | Let’s Read